Αρχική / 15 Υψηλότερες βαθμολογίες

Σύνολο hits: 4991
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 7
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 31
Επισκέψεις Χθες: 36
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 60
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 23
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 5